Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Cestovní agentura Lucy Holiday – Dr. Taťána Chlumská, Jakubcova 550, Jičín, IČO: 74443844 jako provozovatel webových stránek www.lucyholiday.cz je správcem vašich osobních údajů, provádí jejich zpracování a zodpovídá za ně.

Prohlašujeme

že osobní údaje zpracováváme zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu, pro který jsou zpracovány.  Osobní údaje zpracováváme způsobem zajišťujícím ochranu před protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pro níže uvedené účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště nebo jiná kontaktní adresa
  • Kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e- mailová adresa
  • Další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných apartmánech, údaje o reklamacích, spolucestujících
  • Údaje o vašem chování na našem webu – IP adresa, operační systém, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazené stránky, informace ze souborů cookie a z nich odvozené údaje jako jsou zájmy, nákupní chování, věk.
  • Údaje z vyplněných webových formulářů, zejména e-mailová adresa, residence, o které máte zájem, údaje z vaší komunikace s námi formou sms zpráv, chatu nebo mailu.

 

Účel zpracování osobních údajů

  • Pro účely plnění smluvního vztahu a při vyřizování reklamací
  • Pro účely vedení daňové evidence
  • Pro účel y marketingu
  • Pro účely plnění našich zákonných povinností

Využití souborů cookies

Při procházení našich webových stránek se zaznamenává vše IP adresa, doba, kterou na stránkách strávíte a odkud přicházíte. Používání cookies slouží pro měření návštěvnosti webu. Jen tak můžeme přizpůsobit stránky a zlepšit naše služby.

Jak údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci poptávky po ubytování, vyplněním elektronické objednávky nebo telefonicky zpracováváme jako správce osobních údajů. Údaje z objednávek uschováváme po dobu pěti let ode dne objednávky. Vaše údaje zejména jméno, příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu předáváme též třetím osobám, kterými jsou smluvní italské agentury. Nikdy neposkytujeme vaše osobní údaje jiným firmám, aby je využili k jinému účelu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které my zpracováváme

Právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz vašich osobních údajů

Právo na omezení zpracování pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje nebo postupujeme nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat.

Právo na přenositelnost – máte právo na přenos k jinému správci

V případě pochybnosti se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, když v takovém případě budete nejdříve informovat nás, abychom mohli pochybení napravit.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu: info@lucyholiday.cz nebo rezervace@lucyholiday.cz .